Pistolskåp KVS 1001S Säkerhetsskåp SSF 3492 med nyckellåsning, egen tillverkning i Sverige Säkerhetsskåp är en praktisk lösning för att skydda stöldbegärliga varor som te.x  vapen,, tobaksvaror, mobiltelefoner, AV-musikutrustning, mediciner och nycklar, men...